Referat fra MR møde onsdag d. 15. januar 2020 Kl. 19.30 i Sognehuset

Til stede: Helga Blomgreen (formand), Hans Hansen, Anne Jansson, Hans Henrik Knudsen, Rasmus Lauenstein, Julie Aulkær Glöe (sognepræst), Else Marie Birk (regnskabsfører), Peter Nørgaard (graver) samt fg. suppleanter: Birgit Holst, Anne Marie Roesgaard

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomi v/ Else Marie Elforbrug i Præstegården i første kvartal 2019. Det dækker både el og varme.Gennemgået og drøfet. Der kigges på det igen næste år. Foreløbigt regnskab gennemgået.
3. Lenes ansætelse
Afale med Vedsted Sogn. Den forventes at gælde fra 1. februar.
4. Vikar for Julie
Fastsætelse af prøveprædikener. Der indkaldes 1 fra ansøgerfeltet tl ansætelsessamtale uden prøveprædiken. Dato: mandag d. 20. januar kl. 19.30.
5. Kommende arrangementer: Gospelgudstjeneste d. 19.1. kl. 14.00, Peters afsked d. 31.1 fra kl. 12.00 – 15.00. Gave beløb blev fastsat. Biskopbesøg d. 2.2. med eferfølgende frokost. Sidste lørdagshøjskole er den 15. februar.
Datoer for MR møder i 2020: onsdag d. 19. februar. Resten fastlægges d. 20. januar.
6. Siden sidst Brugerrådet har booket sig ind for næste sæson. Der bliver ryddet op i papirer og dokumenter, som er faldet for forældelsesfristen. Valgkursus d. 12. marts på Folkehjem kl. 18.00 – 21.30 med tlmelding senest 27. februar. Valgudvalg: Hans, Hans Henrik og Rasmus. Alarmen blev drøftet. Der markeres med ”ind” og ”ud” ovenover knapperne. Yannick starter sammen med Birgite den 2. februar. Yannick sætes ind i arbejdet. Ansætelses kontrakter for Yannick og Birgite skal være klar – helst inden 10. februar. Arbejdsmiljødrøfelse udfærdiges. Skema skal bringes i orden. Lofet over sakristet og utætheder ved taget (blytækker) mangler stadig! Havelågen i ræstegården skal ordnes / retes op. Nøglesmed tl præstegården kommer i morgen. (Nøgle/lås i anledning af vikar). Birgite vil gerne have materialet tl HSUF bladet senest den 23. januar.
7. Evt Julie har været på sjælesorgkursus for danske studenter præster i Norge.