Hammelev Sogns Borgerforening

Alle beboere i sognet er automatisk medlem af Hammelev Sogns Borgerforening.

Derfor er vores opgave fortsat at varetage sognets beboeres interesse og på den baggrund være med til at sikre, at udviklingen i sognet går den rigtige vej.
Dermed er vi kontaktled mellem sognet og myndighederne. Og vi har blandt andet en fin kontakt til Haderslev Kommune.

Ja, og hvad laver Borgerforeningen ellers….?
Arrangerer, at kommunalemidler fra Borgerbudget/ Landsbypenge kan fordeles efter gældende regler.
Tovholder for forskellige projektgrupper der bl.a. arbejder for;
  • At få en dagligvarebutik til byen,
  • At behandle problemet med støj fra motorvejen og opnå foranstaltninger til at reducere denne støj,
  • At få forbedret trafikken igennem byen herunder hastighedsregulering, udvidelse af fortov- og stinet.
Afholder Borgermøder der informerer om hvad der sker i sognet og hvad der rør sig i øvrigt.
Arrangerer at samle forslag og ideer til anvendelse af Borgerbudgetmidler. Arrangerer event til præsentation af forslag og at de prioriteres så retfærdig som muligt.
Juletræ ved skolen og i Borgerparken hører også til vores opgaver: at bestille, hente og stille op + montere med lys.
Og hvad nu borgerne synes er vigtigt for at Hammelev Sogn er et attraktivt sted at bo og leve.

Støt arbejdet i Borgerforeningen
Alle er medlem, men det koster lidt at drive foreningen. Derfor opfordres der til at du donerer et beløb til drift af Hammelev Sogns Borgerforening.
Vi opfordrer til at der doneres efter formåen og hvad du nu mener det arbejde og resultater der kommer er værd for dig.
Alle beløb, om det er 100 Kr, 150 Kr eller mere .. Modtages med tak!

Mobile Pay: 81 334
eller Bankkonto: 1551 ; 724 320 73 41
CVR nr.: 3756 9887

HSB Informerer

Borgerbudget / Landsbypenge 23-5-2024

Borgerbudget / Landsbypenge 23-5-2024

Igen i år får vi 50.000 kr. af Haderslev Kommune til projekter i sognet – til glæde for flest mulige i sognet.
 

Har du et projekt
- beskriv det kort,
- læg et budget,
- læg en tidsramme,
- skriv hvem, der er kontaktperson med navn, tlf.nr og mail-adresse,
– og send det senest 15. august til Hammelev Sogns Borgerforening/ benny@vi2net.dk

Borgerforeningen vil samle forslagene og invitere borgere og forslagsstillere til et præsentationsmøde i Hammelev Hallen den 29. august kl. 19:00. Hvor de indsendte forslag presenteres af stillerne. Derefter arrangeres en afstemning hvor forslagene prioriteres efter tilslutning/ stemmer.

Det er forslagsstillerne til de prioriterede projekter der vil få ansvaret for projektets gennemførelse.

Hammelev Sogns Borgerforening

Bestyrelsen Hammelev Sogns Borgerforening

Image

Formand Benny Nielsen
Mobil: 2024 0898
benny@vi2net.dk

Sekretær Anita Blenner
Mobil: 3011 0992
blennerwestergaard@gmail.com

Kasserer Børge Christensen
Mobil: 2372 4272
borge.christensen@gmail.com

Suppleant Thomas Fredsted
Mobil: 2286 2919
thomasfredsted@hotmail.com 

Betaling til Hammelev Sogns Borgerforening


Mobile Pay: 81334
Bankkonto: 1551  724 320 73 41
CVR Nr.: 3756 9887