logo

 

 

 

 

ANSØGNING OM MIDLER FRA HSUF STØTTEKLUB

 

Støtteklubben i Hammelev støtter foreningslivet

Støtteklubben er stiftet med det formål at støtte HSUF, udvalg under HSUF og andre frivillige udvalg eller foreninger i Hammelev med økonomiske midler. Ud over udvalgene under HSUF, kan f.eks. nævnes spejderne, Hammelev Hallen og Idégruppen. Udvalgene kan søge om tilskud til fx træneruddannelse, deltagelse i stævner og ture, investeringer i udstyr m.v.

Gennem årene har støtteklubben bevilget rigtig mange penge til gavn for sognets beboere, og de fleste er nok enige i, at vi har et rigtig godt foreningsliv med mange gode faciliteter. Det skyldes selvfølgelig først og fremmest indsatsen fra mange frivillige trænere, ledere og bestyrelser, men de økonomiske tilskud fra Støtteklubben har uden tvivl gjort det muligt at opnå ting, der ellers ikke ses i et lille lokalsamfund som Hammelev.

Hvem kan søge om midler

De foreninger som kan ansøge Støtteklubben om midler er, HSUF og de foreninger/udvalg, som hører under HSUF samt Hammelev Hallen.
Af øvrige foreninger, som ikke er tilknyttet HSUF, kan følgende ansøge Støtteklubben:
Hammelev spejderne, Hammelev Kirke- og skolekor, Hammelev Rideskole, Idegruppen, Hammelev Koret, Hammelev jagtforening og Hammelev Sogns Borgerforening.

Såfremt andre (nye) foreninger ønsker at ansøge Støtteklubben om midler, skal dette godkendes på et møde mellem HSUF og Støtteklubbens bestyrelser.

Hvad ydes der ikke tilskud til!

Generelt bevilliger Støtteklubben ikke midler til almindelig vedligeholdelse, lys, vand, husleje og afdrag på lån. ( jvf. forretningsorden)

 

Udfyld formularen, tryk send og så vender Støtteklubben tilbage til dig.

Ansøgning

captcha
Powered by BreezingForms