Referat fra MR møde tirsdag d. 19 november Kl. 19.30 i Sognehuset

Til stede: Helga Blomgreen – formand, Hans Hansen, Anne Jansson, Hans Henrik Knudsen, Rasmus
Lauenstein, Thomas Lauenstein, Julie Aulkær Glöe – sognepræst, Peter Nørgaard – graver samt
følgende suppleanter: Birgit Holst og Anne Marie Roesgaard. Dertl fra kl.20.30 domprovst Torben
Hjul Andersen.

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt

2. Opfølgning:
Vinduer i præstegård - Forsatsruderne er nu monteret. De passer fint ind i sammenhængen og virker efter hensigten.
Lågerne ved kirkegården - er bragt i orden
Loftet i kirken – ude i sakristiet mangler stadig!

3. Kommende arrangementer.

Den 24. november er der familie gudstjeneste
ved Julie med afslutning for minikonfirmander og baby salmesang kl. 10.30.
26. november er der spagetti gudstjeneste kl. 17.00. Første søndag i advent-
1. december - er der højmesse ved Julie kl.10.30. 5. december er der advents
gudstjeneste og -møde kl. 14 ved Julie. 8. december er der højmesse ved Julie
kl. 14.00 med ”De 9 Læsninger”. 12. december er der julekoncert i kirken. 15
december kl.9.00 ved Niels Holm Larsen. 17. december Rotary andagt kl.
17.00. 20.december juleafslutning for skolen og derefter børnehaven. 22.
december kl. 10.30 ved Julie. 24. december: julegudstjeneste kl.14.30 og kl.
16.00 ved Julie. 25. december kl. 10.30. 29. december 10.30 ved Julie. 1.
januar nytårsgudstjeneste kl.14.00 ved Julie med efterfølgende kransekage.
Den 1. marts ”nytårskur”. Afsked for Peter fredag den 31. januar. MR møde:
15. januar.

4. Valg af formand, næstormand, kirkeværge, kasserer, kontaktperson og
sekretær. Valgt blev som følger: genbesætelse af alle poster.

5. Ansøgninger til graverstllingen. Sidste frist d. 22 nov. Samtaler d. 28 nov. Der
er indkommet mange ansøgninger. Der blev kigget på hvilke ansøgninger, der
skal med i den endelige vurdering af dem, der skal indkaldes tl samtale. Møde
i ansættelsesudvalget søndag d. 24. november, hvor det vurderes, hvem der
skal indkaldes.

6. Siden sidst. Der har i dag været 1 års syn efer afeveringen af præstegården.
Der var intet at bemærke i forhold tl det udførte arbejde. Provsten kom tl
stede for at informere om barselsaføser for Julie. Vikar stllingen skal slås op.
Deadline for opslaget er 6. /12. og ansøgningsfristen udløber 6. /1. - 2020.
Stllingen skal besætes fra 6. marts. Valget foretages på MR den 15. januar.
Sognehuset skal bruges den 13. januar tl et FUK arrangement. Midler fra 5 %
puljen er gået igennem tl den ny multmaskine, som er taget i brug tl
arbejdet på kirkegården. Alarm anlægget: centralen kan se, hvem der udløser
den og om det er nødvendigt at rykke ud. Instrukton i brug af lyd anlægget
udarbejdes og lægges ved anlægget, så brugere undgår lydproblemer.

7. Evt. Holdeplads ved indkørselen i skoven skal stabiliseres. Afale med de
andre skovejere vedr. løsning