Referat af MR møde torsdag d. 5.september kl. 19.30 i Sognehuset

Til stede: Helga Blomgreen – formand, Hans Hansen, Anne Jansson, Hans
Henrik Knudsen, Thomas Lauenstein, Rasmus Lauenstein, Julie Aulkær
Glöe – præst, Peter Nørgaard – graver, Lene Jørgensen - organist samt flg.
suppleanter: Birgit Holst og Anne Marie Roesgaard

1. Dagsordenen godkendt.

2. Kirke og kirkegård Reparationer og vedligehold: Vedr. sakristi ogtoilet så har arkitekten beset det og det er sat igang. Vedr. låge vedkirkegården, så er der fundet en smed til opgaven. Forsatsvinduer i præstegården tjekkes op. Ny graver fra 1.februar: Kemi er vigtigere end uddannelse. Der kan gives uddannelse til ansøger. Opslag 4.november med ansøgningsfrist 22. november på vores DAP mail.
Stillingsopslag udarbejdes af Thomas og Peter. Opslaget mailes ud til MR og der kommenteres på det. Udsendes på Ugeaviserne lokalt og en job portal. Ansættelsesudvalg: Helga, Hans Henrik, Thomas, Julie og evt Birgitte.

3. Kommende aktiviteter : 8. og 15. september er der højmesse v. Julie og 22. september v. Niels-Jørgen Holm Larsen kl.9.00. Spaghetti-gudstjeneste d. 24 september. Familie- og høstgudstjeneste d. 29. september med besøg fra Sporskifte Danske Menighed fra Sydslesvig og efterfølgende aktiviteter. 5. oktober er der FUK korworkshop for børn og dagen efter, den 6. er der Tre-kor-gudstjeneste med præster og kor fra Hammelev, Sommersted og Vedsted.
Arrangement med Luther foredrag og spisning i Sognehuset d. 24. oktober. Børnekoret er startet med 15 heraf 10 nye og kører ret godt.
26 - 27 er tilmeldt til sognekoret. Mini konfirmander har ikke så mange tilmeldte endnu, men fristen er 11. september. Baby salmesang har 10 tilmeldte og 2 på venteliste. Lene undersøger indkøb af flere underlag til babyerne.

4. Siden sidst : Mange tilbud om div. foredrag og lignende kommer løbende til Helga, men der er lagt planer for vores aktiviteter.
Spørgsmål om kirke bil fra Julie. Der henvises til flex trafik. Kirkekassen betaler. Der er blevet tjekket op på teleslynge både i kirken og sognehuset. Der skal nyt head sæt til Sognehuset. Rasmus tjekker op på det. KM adresse til Lene bevilliges, da det er et arbejdsredskab, samt til graveren. Blå koralbog til brug i kirken for organist vikarer anskaffes, da Lene bruger sin private og den, der ligger ved orglet, er meget slidt og mangler nyere salmer.

5. Eventuelt