Dagsorden for MRmøde tirsdag d. 19 marts kl. 19.30 i Sognehuset.

Til stede: Helga Blomgreen, Hans Hansen, Hans Henrik Knudsen, Thomas Lauenstein, Rasmus Lauenstein, præst: Julie Aulkær Andersen, regnskabsfører: Else Marie Birk, graver: Peter Nørgaard samt flg. suppleanter: Anne Marie Roesgaard.
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Siden sidst.
a. Skovvandring
i.Træer er fældet og sendt til Kina. Toptræer skal ryddes. Samt uønsket opvækst fjernes. Ladegård skov fældes til flis. Planter der ikke blev plantet forrige år, bliver først plantet i år 2020 grundet mangel på nye planter generelt.
b. Aflønning af aflyst vikar.
i. De skal aflønnes.
c. Dåbsgaver og møbler i præstegården.
i. 5 års dåbsgave til jubilæumsdåb pris: 160 -180 kr.
ii. Møbler i præstegården til samtale område. Julie finder noget hun kunne tænke sig og vender tilbage.
d. Efteruddannelse af Birgitte
i. Graveruddannelsen bliver tilbudt Birgitte.
e. Græsplæne præstegård
i. Der laves mål fast tegning af haven i præstegården.
f. Kirkegårdsorientering
i. Toilettet er blev brugt til overnatning.
ii. Reklamation på nye døre i graverhuset.
iii. Kuffert bevilliget til præstekjolen.
g. HSUF nyt
i. Info skal sendes til Birgitte, og det skal være 8 dage inden deadline i HSUF nyt. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
h. Formandsmøde der bliver omlagt kirkegårde og regnskabsfører.
i.
3. Forventningsafstemning. (Torben Hjul Andersen)
a.
4. Regnskab 2018. (Else Marie Birk)
a. Regnskab blev gennemgået og godkendt med koden: Afleveret19-03-2019 20.15
5. Aktivitetsudvalgets forslag, kommende arrangementer.
a. Aktivets udvalget fortsætter med det der fungerer, forårsmøde er som
før sangaften med Sommersted/Vedsted. Efterårsmødet bliver med
Jacob ørsted omkring sin bog Godbidder 24 okt. Datoerne er alle
fastlagte og kommer ud senere for spaghettigudstjeneste,
lørdagshøjskole osv. Skærtorsdagsgudstjeneste bliver nyt kl. 17.30 med
lam.
b. Spaghettigudstjeneste Lene tager Musik og Julie tager gudstjeneste,
udvalg tager sig af det praktiske mm. det er gratis at for dem der sidder
i udvalg mm.
6. evt.
a. Provstesyn d 11 april