Referat af MR møde tirsdag d. 9 oktober 2018 kl. 19.30. i Hammelev Sognehus

Til stede: Helga Blomgren, Hans Hansen, Anne Jansson, Hans Henrik Knudsen, Rasmus Lauenstein, Thomas Lauenstein, regnskabsfører: Else Marie Birk, graver: Peter Nørgaard og organist: Lene Jørgensen.

1. Besigtigelse af Præstegård. Afale om oprydning før aflevering d. 22 oktober kl. 14.00
Afleveringen er flyttet til to d. 25./10. kl 14.00, idet maleren skulle bruge nogle ekstra dage på ekstra malerarbejde på udvendige vinduer, som viste sig at trænge meget! Præstegården blev besigtiget og lidt oprydning foretaget i første omgang.

2. Budget, kvartalsrapport, protokollat.

Menighedsrådet har læst revisionsprotokollatet med bemærkninger vedr.pkt 9: åbning af post. En del af posten åbnes af menighedsrådet eller graver.
Budgettet er godkendt med kode: 9-10-2018 – 21:20


3. Ny præst. Gudstjenester fra november.

Gudstjenester i november: 10.30 den 4.: Allehelgen ved domprovsten, samt den 11. og 25.
Ordination af ny præst 8. januar- tidspunkt ukendt og indsættelse søndag d.13. januar kl. 10.30.
Aflønning til hjælper ved minikonfirmander: en gave til 2500, blev vedtaget.


4. Kommende aktiviteter.
Lørdagshøjskole d. 17. november: Per Stig Møller er allerede godt booket
MR- møde: 22.november. Lene får en hjælper til mini konfirmanderne den samme dag. 11. November bliver der en særlig musikgudstjeneste i anledning af FUKs 50 års jubilæum og 100 året for 1. Verdenskrigs afslutning.

5. Siden sidst. 
Ny mikrofon sender er købt til 2400 og anlægget i kirken er blevet justeret. Tillæg til Lenes ansættelse skal bringes orden. Der forlænges med 2 mdr. (december og januar).
Tilbud om en kirkekoncert med et kor planlægges til engang i foråret.
Lene: arrangement med salmedigteren Leif Rasmussen 14. marts kl. 17.00 – 20.00. Helga tager sig af arrangementet til aflevering af præstegården.

6. evt.