Referat fra MR møde og orienteringsmøde Tirsdag d. 11. september kl 19.00 i Sognehuset


Til stede: Helga Blomgren, Hans Hansen, Anne Jansson, Hans Henrik Knudsen,
Rasmus Lauenstein, Thomas Lauenstein. Derudover deltog: Else Marie Birk –
regnskabsfører, Peter Nørgaard – graver.


1. Godkendelse af dagsordenen.


2. Siden sidst: Gynther vil gerne være IT back up på aktiviteter i Sognehuset. Else
Marie: finansiering af renoveringen af indkørslen. 100.000 fra arv og 100.000
fra vores indestående i stiftsmidler fra skovsalg. Bekymringer om renoveringen
af præstegården bliver færdig til tiden blev luftet. Afventer næste
byggemødereferat. Lene har håndteret sagen om forpligtelsen til at møde op til
hele konfirmandforberedelsen.


3. Kommende arrangementer: Se årshjulet. Der mangler dog lørdags højskolen
den 29./9. Kollekten fra høstgudstjenesten går til Dansk kirke i Udlandet og
Folkekirkens Nødhjælp.
Orienteringsmøde kl. 19.30
1. Orientering om året, der gik.
2. Planer for det kommende år
3. Renovering af præstegården


4. Økonomi


5. Eventuelt
Grundet manglende fremmøde / interesse falder denne del væk. MR fortsatte med
emner vedr. præste ansættelse under første afdeling.

Link til årshjul