Referat af MR møde torsdag d. 16 august kl. 19.30 I Hammelev Sognehus.


Til stede: Helga Blomgreen, Hans Hansen, Anne Jansson, Hans Henrik Knudsen,Thomas Lauenstein, Rasmus Lauenstein. Derudover deltog Else Marie Birk –regnskabsfører, Lene Jørgensen – organist, Peter Nørgaard – graver, samt fg. suppleanter: Birgit Holst og Anne Marie Roesgaard.


1. Dagsorden. Godkendt.


2. Renovering af Præstegården.
Byggeriet skrider planmæssigt frem. Tømreren skal dog bruge 1 uge mere til arbejdet med taget. Der er kommet en vandskade og skader på nogle elektriker rør, som skal dækkes af de ansvarlige håndværkere. Ligeledes med køkkengulvet, som er blevet ødelagt, grundet vand. Der kommer nogle udgifter til i forbindelse med arbejdet med det ny loftsrum og taget, men de er inden for arkitektens rammebeløb . Der er blevet valgt fiser til entre og bryggers, så mureren kan komme videre med det. Problem med Stofa forbindelse, som skal flyttes.
Haven kan der ikke sås græs i før til oktober.
Else Marie: kommer løbende med oversigt over udgifterne til byggeriet.
Indkørslen er ved at være færdigrenoveret.


3. Ny Præst.
Der er kommet 8 ansøgninger ved fristens udløb. De ligger nu til gennemlæsning, som skal være færdig til mødet med biskoppen den 27.
august. Ansøgningerne må kun læses af medlemmerne af MR, selv om suppleanterne må deltage i møderne. Vi mødes kl. 18.30 inden mødet med biskoppen for at høre om indtrykket af dem, der har været på besøg.
Prøveprædikerne aftales nærmere på dette møde.


4. Siden sidst.
Helga har trykt Brugerrådets programmer. Vær opmærksom på, at man selv skal hente fra Sognehuset, hvis et arrangement foregår ude, og i det hele taget ikke bruge kirkens ansatte ud over det, de er ansat til.
Der er bestilt ny hækplanter til kirkegården, som følge af tørken.
Mindestenen, hvis sokkel var blevet beskadiget, kan ikke ikke rettes op igen.
Stenen sættes op, som den er, uden sokkel.
21 konfrmander er meldt til, og Lene har sendt mail vedr. velkomstgudstjeneste den 26. august og start af undervisning den 28.
Børnekor starter den 21. Der er sendt info om kirkens arbejde i den nærmeste fremtid ud til medierne og Hammelevs hjemmeside.
Den fundne fane kan enten sendes til Danmarkssamfundet i Brøndby, eller til en lokal FDF afdeling. Hans går videre med kontakt.
MP mærkater kan fås hos Else Marie for dem, der skal modtage indbetalinger på vegne af MR.
Ingen strøm i Sognehuset 7.30 – 10.00 grundet montering af ny elmåler den 27. Inger orienteres.
Gynther Rewitz spørges, om han kan træde til som IT ansvarlig i Sognehuset, når Rasmus ikke kan.


5. Evt. Ingentng.