Referat af MR møde tirsdag d. 17 juli 2018 Kl. 19.30 i Sognehuset


Til Stede: Helga Blomgren, Hans Hansen, Anne Jansson, Hans Henrik Knudsen, Rasmus Lauenstein. Derudover deltog: Else Marie Birk – regnskabsfører, Peter Nørgaard – graver, samt flg. suppleanter: Birgit Holst, Anette Juhl Poulsen og Anne Marie Roesgaard.


1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelse af punkt 1 A: Kvartalsrapport
A: Gennemgået ved Else Marie. De PT manglende indtægter grundet præsteskift påvirker tallene. Oplysninger om medlemmer af MR indhentet, grundet overgang til Mobile Pay i regnskabsarbejdet.

2. Status på Præstegård og indkørsel til Sognehuset.
• Præstegård: Gennemgået ved HH. Tidsplanen følges. Overraskelser undervejs medfører øgede udgifter. Bl.a. skulle en låge flyttes grundet for snæver adgang til haven. Funden fane er fra 1972 og tilhører FDF. Det undersøges, hvor fanen kan komme hen. Anne Marie spørger sig for hos relevante personer.
• Indkørsel: Ikke nået før sommerferien. Skulle gerne ordnes inden sæsonstart. Kirken er kalket på de sider, der var nødvendige og dørene i graverhus er ordnet.

3. Ansøgning / mødedatoer/fastsættelse af tidspunkter for evt. samtaler. Til rådighed:
Hans Henrik: uge 30 – 33
Helga: uge 30, 31, 33
Hans: uge 30 – 33
Anne : uge 31,32,33
Thomas:
Rasmus: uge 33
Det er at foretrække, at det primært er de samme to personer, der modtager ansøgere.

4. Kommende arrangementer i kirke og Sognehuset.
Der er først arrangementer her i flg. årshjulet fra 21.august på nær et enkelt bryllup. Gudstjenester ved CV her i ferien er kl.9.00

5. Siden sidst.
Orientering ved Helga om møde i Vojens vedr. fælles regnskabsføring. Så længe vi har Else Marie er vi ikke interesserede i at være med. På sigt vil vi nok være det.

6. Evt.
Peter om rettelser vedr. oplysninger ang . kontakt til præst. Kirke og sognehus er repareret efter aftale til syn. Malerarbejde mangler dog stadig! Flot arbejde er blevet udført på kirkegårdsdiget: Ros fra Helga til Peter og Birgitte!