Referat af MR møde torsdag d.21. juni 2018 kl. 19.30 i Sognehuset

Til stede: Helga Blomgren, Hans Hansen, Anne Jansson, Hans Henrik Knudsen, Rasmus Lauenstein. Derudover deltog: Else Marie Birk – regnskabsfører, Peter Nørgaard – graver, Lene Jørgensen – organist, samt flg. suppleanter: Birgit Holst og Anne Marie Roesgaard.

1. Dagsordenen blev godkendt.


2. Status på renoveringen af præstegården og indkørslen.
• PU har forhøjet bevillingen til 3,3 mio. i lån, så det planlagte, men fordyrede projekt med renovering af præstegården kan gå i gang som planlagt
• Arbejdet med forbedring af indkørslen påbegyndes 2. juli.


3. Ansættelse af ny præst
Helga sender vores stillingsopslag, som det allerede er formuleret, til Præsteforeningens blad, hvor det offentliggøres d. 24. Juli. Ansøgningsfristen udløber mandag d. 20. august kl 15.00.
Der holdes et ekstra MR møde d. 17./7. kl. 19.30, hvor der bl.a. aftales nærmere om hvordan, vi griber fremvisningen for de interesserede ansøgere an.
Når Helga har fået alle relevante ansøgninger tilsendt fra stiftet, sender hun besked ud til MR , om at de ligger klar til gennemlæsning på kontoret i Sognehuset. Hver enkelt sørger for at have læst ansøgningerne igennem inden mødet med biskoppen og provsten mandag d. 27./8. kl. 19.00.


4. Siden sidst
• Orienteringsmøde om fælles regnskabskontor d. 25./6. i Vojens.
• Hans: Genforeningsstenen er blevet skadet af påkørsel. MR har d. 30./4. henvendt sig til Borgerforeningen, da de efter fælles aftale med MR om placering på vores areal, har stået bag opsætningen af de 2 mindesten. Forslag til en fælles løsning: MR søger for at stenen sættes på plads. Borgerforeningen renoverer soklen på samme måde, som de gjorde, ved opsætningen.
• Der er krolfstævne onsdag d. 25./7.
• Else Marie (regnskabsfører) og Rasmus (kasserer) har været til det første Erfa udvekslingsmøde torsdag d. 14./6.


5. Eventuelt Der var ikke noget til punktet.