Referat af menighedsrådsmødet i Hammelev Sognehus den 18. april 2018 kl. 17:30. Der var forinden syn fra kl. 14:00

Tilstede: Helga Blomgreen; Hans Hansen, Thomas Lauenstein, Anne Jansson (det gik fra mødet ca. kl. 18.30), Rasmus Lauenstein og Bjarne Christensen. Endvidere deltog graver Peter Nørgaard i mødet samt Birgit Holst, Anne Marie Roesgaard og Anette Juhl Poulsen. Hans Henrik Knudsen var fraværende med afbud.

1.    Dagsordenen blev godkendt.
2.    Status på præstegården. Byggeudvalget ved Anne Jansson fremlagde det seneste møde med arkitekten, hvor projektet blev præciseret, som lægges til grund for licitationen.
3.    Kommende møder og arrangementer. Anne og Hans fordeler telegrammer ved konfirmationen den 6. maj 2018. Desuden nævnte formanden de forestående interne møder. Også mødet med biskoppen den 24. april om omdannelse af præstestillingen. Helga spurgte, om menighedsrådet fortsat vil understøtte lørdagshøjskolerne. Menighedsrådet støtter, at møderækken med lørdagshøjskoler fortsættes. Budgetformøde den 7. maj kl. 19.30. Der bliver koncert den 17. maj kl. 19.00 i kirken med musikskolen.
4.    Siden sidst. A) Orgelbrillerne til Lene er indkøbt, men de er ikke  tilfredsstillende. B) Der er endnu ikke konkrete anvisninger til persondatalovens overholdelse. C) Desuden drøftedes formuleringen af opslaget til præstestillingen i Hammelev. Mødedatoer vedr. udvælgelsen af ny præst til sognet blev repeteret.  D) HSUF vil bruge Bålhytten til et større krolfstævne; HSUF har brug for elkraft og toiletter til stævnet. Peter sørger for kraftkabel og toiletter i graverhus og ved kirken. E)  Afskedsarrangementet den 17. juni ønskes lagt i hænderne på aktivitetsudvalget; snitter blev foreslået. F) Vi besluttede at give sognehusbestyreren en lønforhøjelse.
5.    Evt. Der blev nævnt en snarlig mærkedag for en kirkelig ansat.

Referat af ved Bjarne Christensen.

Referat af menighedsrådsmødet i Hammelev Sognehus den 18. april 2018 kl. 17:30. Der var forinden syn fra kl. 14:00

Tilstede: Helga Blomgreen; Hans Hansen, Thomas Lauenstein, Anne Jansson (det gik fra mødet ca. kl. 18.30), Rasmus Lauenstein og Bjarne Christensen. Endvidere deltog graver Peter Nørgaard i mødet samt Birgit Holst, Anne Marie Roesgaard og Anette Juhl Poulsen. Hans Henrik Knudsen var fraværende med afbud.

 

1.     Dagsordenen blev godkendt.

2.     Status på præstegården. Byggeudvalget ved Anne Jansson fremlagde det seneste møde med arkitekten, hvor projektet blev præciseret, som lægges til grund for licitationen.

3.     Kommende møder og arrangementer. Anne og Hans fordeler telegrammer ved konfirmationen den 6. maj 2018. Desuden nævnte formanden de forestående interne møder. Også mødet med biskoppen den 24. april om omdannelse af præstestillingen. Helga spurgte, om menighedsrådet fortsat vil understøtte lørdagshøjskolerne. Menighedsrådet støtter, at møderækken med lørdagshøjskoler fortsættes. Budgetformøde den 7. maj kl. 19.30. Der bliver koncert den 17. maj kl. 19.00 i kirken med musikskolen.

4.     Siden sidst. A) Orgelbrillerne til Lene er indkøbt, men de er ikke  tilfredsstillende. B) Der er endnu ikke konkrete anvisninger til persondatalovens overholdelse. C) Desuden drøftedes formuleringen af opslaget til præstestillingen i Hammelev. Mødedatoer vedr. udvælgelsen af ny præst til sognet blev repeteret.  D) HSUF vil bruge Bålhytten til et større krolfstævne; HSUF har brug for elkraft og toiletter til stævnet. Peter sørger for kraftkabel og toiletter i graverhus og ved kirken. E)  Afskedsarrangementet den 17. juni ønskes lagt i hænderne på aktivitetsudvalget; snitter blev foreslået. F) Vi besluttede at give sognehusbestyreren en lønforhøjelse.

5.     Evt. Der blev nævnt en snarlig mærkedag for en kirkelig ansat.

 

Referat af ved Bjarne Christensen.