Referat af menighedsrådsmødet i Hammelev Sognehus onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.30.

Tilstede: Helga Blomgreen; Hans Hansen, Hans Henrik Knudsen, Thomas Lauenstein, Anne Jansson, Rasmus Lauenstein og Bjarne Christensen. Endvidere deltog regnskabsfører Else Marie Birk, Anette Juhl Poulsen, Birgit Holst, Anne Marie Roesgaard samt graver Peter Nørgaard i mødet.


1.      Dagsordenen blev godkendt.

2.      Godkendelse af Regnskab 2017 (Else Marie Birk).
Regnskabet blev gennemgået og godkendt med koden: ”Hammelev sogns Menighedsråd, CVR. 22511815; Regnskab 2017, afleveret den 21-03-2018 kl. 20:02”.

3.      Renovering af præstegård (Hans Henrik Knudsen). De selvplantede ahorn bliver fjernet, så der bliver bedre indsigt til præstegården; 3 store træer ud mod Hammelev Bygade bliver bevaret , mens de udtjente træer fældes ved skoventreprenør. Platantræet, kastanjetræet og rønnen tæt på platanen bliver skånet. Det brugbare brænde får Bjarne Christensen. Der skal også flises.

4.      Siden sidst. a) Orientering fra formandsmødet (Helga Blomgreen). Der blev først og fremmest orienteret de om økonomiske forhold, der blev behandlet på mødet. b) Persondatalovgivning. Vi afventer en konkret udmelding og vejledning i spørgsmålet fra KM. c) Medarbejdermøde/tilmelding til Årsmøde 2018. Peter N. og Thomas L. finder en dato for medarbejdermødet. Aktivitetsudvalget mødes torsdag den 19. april kl. 14.30 hos Helga. d) Indkørsel til Sognehuset. Arbejdet bør ikke udføres, så det bliver til ulempe for konfirmationen den 6. maj i år. e)  3 døre i graverbygningen bliver udskiftet med nye i henhold til det billigste tilbud fra M-Montage, kr. 51.000. PU bliver ansøgt om at betale udgiften af de frie midler f) Organisten han ansøgt om et sæt orgelbriller/-skærmbriller til  3000 kr. Lene tager endnu et tilbud hjem. Ansøgningen blev godkendt af menighedsrådet. g) Kindmikrofonen indkøbes nu i henhold til tilbud fra Sicom.

5.      Evt. Intet.


Referat af ved Bjarne Christensen.