Referat af menighedsrådsmødet i Hammelev Sognehus torsdag d. 4 januar 2018 kl. 19.30.
Tilstede: Helga Blomgreen; Hans Hansen, Thomas Lauenstein, Anne Jansson, Rasmus Lauenstein og Bjarne Christensen. Endvidere deltog regnskabsfører Else Marie Birk, Birgit Holst og graver Peter Nørgaard i mødet.
Fraværende: Hans Henrik Knudsen.

1.      Dagsordenen blev godkendt.

2.      Økonomi (Else Marie Birk). Der er i øjeblikket et driftsoverskud på regnskab 2017 på 70.826,65, men alle regninger er endnu ikke kommet ind, så overskuddet bliver reduceret.


3.      Fastsættelse af datoer for MRmøder 2018. Onsdag den 21. februar, onsdag den 21. marts, onsdag den 18. april kl. 14.00 (også syn), (budgetformøde/mandag den 7. maj kl. 19.30), onsdag d. 30. maj (budget 2019), torsdag den 21. juni, torsdag den 16. august, tirsdag den 11. september (også orienteringsmøde), torsdag 11. oktober, torsdag den 22. november. Hver gang kl. 19.30 - med mindre andet er anført.

4.      Nytårskur d. 28.1 2018. Arbejdsfordelingen bliver således: Hans Henrik Knudsen bestiller mad i forsamlingshuset, Anne Jansson og Helga Blomgreen dækker bord, Bjarne sørger for vin. Øvrige opgaver fordeles mellem menighedsrådets medlemmer.


5.      Siden sidst. A) Forpagtningen af hestefolden er blevet sat op til 500 kr. Forpagtningen overgår fra 1. maj 2018 fra Carsten Andersen til Birgit og Frede Møller. B) Menighedsrådet besluttede, at det faste personale må spise gratis med ved arrangementer, hvor personalet tillige er på arbejde. C) Fastelavnsfejring den 4. februar kl. 13:30. Vi spørger, om Hans Henrik kan stille med traktor til reb/tøndeslagning. D) Arkitekten arbejder med præstegårdsistandsættelse. E) Birgitte Hansen skal på kursus i uge 4 og 5. Begge på kirkegården skal på kursus den 12. og 13. marts i kirkegårdssystemet. E) Vi har fået nye 12 meters flagstænger i fiber på kirkegården og i præstegården. Prisen var ca. 2500 pr. stk.

6.    Evt.. 1) Anne Jansson fortalte om familie, der havde svært ved at høre i kirken juleaften, hvor der var mange i kirken. Bjarne tager en pris hjem på en kindmikrofon. 2) Vi undersøger omstændighederne omkring ny løn; kontaktpersonen tager sig af det.

Referat af ved Bjarne Christensen.