Referat af menighedsrådsmødet i Hammelev Sognehus onsdag den 22. november 2017 kl. 19.30.

Tilstede: Helga Blomgreen; Hans Hansen, Hans Henrik Knudsen, Thomas Lauenstein var fraværende med afbud, Anne Jansson og Bjarne Christensen. Rasmus Lauenstein kom senere. Endvidere deltog graver Peter Nørgaard  og Birgit Holst i mødet.

1.    Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 1 A: Valg af formand og af næstformand. Helga Blomgreen blev derpå genvalgt som formand og Hans Hansen blev genvalgt som næstformand. Der var ingen modkandidater.
2.    Status på indkørslen til Sognehuset og renovering af præstegården. Kirkeværge Hans Henrik Knudsen har bestilt arbejdet med græsarmering af indkørslen til Sognehuset. Men arbejdet sættes først i gang til foråret, når vejrforholdene tillader det. PU har godkendt, at indkørslen udbedres for vore egne midler. Projektet med renovering af præstegården er under udarbejdelse af arkitekt Bent A. Toft. Menighedsrådet ønsker istandsættelsen færdiggjort pr. 1. november 2018.
3.    Kommende arrangementer: a) Den 23. nov. kommer Kirsten Jørgensen og taler om gudstjenestens sprog i Sognehuset. b) 7/12 er der gudstjeneste og adventsmøde. c) Julekoncerten er den 14/12 d) 17/12 kl. 14.00: De ni Læsninger i kirken
4.    Datoer for menighedsrådsmøder i 2018: Vi fastlagde kun det kommende års første menighedsrådsmøde: torsdag den 4. januar 2018 kl. 19.30. Dato for Nytårskur 2018 bliver den 28. januar efter gudstjenesten.
5.    Siden sidst. A) Menighedsrådet besluttede at ansætte Birgitte Hansen på fuld tid hele året pr. 1. januar 2018, så vi derefter har to ansatte på kirkegården. B) Leif Nørgaard foreslår en kønnere løsning omkring Mindestenene ved Sognehuset. Efter drøftelse mellem graver Peter Nørgaard og Leif Nørgaard bliver der lagt mere jord op mod Mindestenenes sokler. Jorden tilsås med græs. C) Vi drøftede ”intim” gudstjenesteløsningen kl. 9.00 med efterfølgende kaffebord. Første gang gik det godt. D) Menighedsrådsmedlemmer m. fl. giver privat en bårebuket til Viggo Schmidts begravelse den 25. november. E) Menighedsrådet besluttede, at Anne Jansson fremover får honorar som medhjælp for formanden efter idrætscirkulæret.  F) 40 salmebøger er blevet sendt ind til ombinding. Det koster 150 kr. på stk.
6.    Evt. Anne Janssons fastnetnummer er opsagt. Telefonnummeret skal derfor rettes på kirkebladet til hendes mobilnummer. Peter Nørgaards arbejdsmobilnummer blev oplyst.
Referat ved Bjarne Christensen – på mødet.