Referat af menighedsrådsmødet i Hammelev Sognehus onsdag den 13. september 2017 kl. 19.00 med det årlige orienteringsmøde kl. 19.30.

Tilstede: Helga Blomgreen; Hans Hansen, Hans Henrik Knudsen, Thomas Lauenstein, Anne Jansson og Bjarne Christensen.

Afbud: Rasmus Lauenstein. Endvidere deltog regnskabsfører Else Marie Birk og graver Peter Nørgaard i mødet.

 
1.     Dagsordenen blev godkendt.

2.     Godkendelse af budget 2018. Revisionsprotokollat. (Hvis vi får det inden) ved Else Marie Birk. Vi har fået ½ million til istandsættelse af præstegården ved præsteskifte. Budget 2018 blev godkendt med kode: ”13-09-2017 kl. 19:11”.

3.     Udflytningssynet i Præstegården d. 7. sept. Hvad er næste skridt? Menighedsrådet vil kontakte arkitekt Bent A. Toft med henblik på at løse istandsættelsesarbejdet.

4.     Indkørslen til Sognehuset. Ved Hans Henrik Knudsen.

Firmaet Torben Clausen er blevet kontaktet af kirkeværgen. Firmaet foreslår armeret græs til en pris af 165.000 kr. + moms eller knust norsk granit til 55.000 kr. + moms. Vi tager spørgsmålet op igen ved næste møde.

Derefter gik menighedsrådsmødet over i det årlige orienteringsmøde, idet der var kommet en gæst. Forskellige medlemmer af menighedsrådet orienterede om, hvad der var sket i årets løb og hvad der var planer om. Vores gæst, Carl Petersen, nævnte især en dårlig funktion ved kirkelågen over mod præstegården.


Referat ved Bjarne Christensen på mødet.