Referat af menighedsrådsmødet i Hammelev Sognehus onsdag d. 16. august 2017 kl. 19.30

Tilstede: Helga Blomgreen; Hans Hansen, Thomas Lauenstein Anne Jansson, Rasmus Lauenstein og Bjarne Christensen. Hans Henrik Knudsen var fraværende med afbud. Endvidere deltog graver Peter Nørgaard i mødet og regnskabsfører Else Marie Birk senere i mødet.

1.    Dagsordenen blev godkendt.
2.    Siden sidst. A) 5. september er der budgetsamråd i Skrydstrup, hvor kassereren, formanden og regnskabsføreren deltager. B) Vi har fået tilbudt fotografering af kirken, men vi tager ikke imod det. C) Der er glemt vandlåse i afløb i sakristibygningen, men de er nu etableret. D) Marcussen & Søn har etableret affugtning i orglet. E) Der er nyvalg til PU i Vojens Sognegård den 23. august. F) Kirkegården bevilges en ny smartphone af menighedsrådet; den indkøbes af Peter Nørgaard.
3.    Kommende arrangementer: 20/8 er der velkomstgudstjeneste for nye konfirmander. Stiftsmøde er den 1/9 på Harmonien. 3. september er der jubilæumsfejring i Sognehuset. Torsdag d. 7. sept. kl. 8.00 bliver der fraflytningssyn af præstegården; formanden opfordrede hele menighedsrådet til at deltage. Husk tilmelding til menighedsrådsudflugten den 7. okt. senest den 24. sept. til Helga Blomgreen. Menighedsrådet besluttede, at sognehuset maksimalt kan bookes 2 år frem i tiden.
4.    Istandsættelse af præstegård. Hvad ønsker MR?
Menighedsrådet går efter at få præstegården klargjort til en ny præst, slå to af de små stuer sammen og så bruge det gamle kontor som bryggers. Det gule badeværelse bør også renoveres. Endvidere at præstegården bliver isoleret og at det bliver etableret jordvarme med energirenovering for øje.
5.    Økonomi. Kvartalsrapporten udviser et pænt regnskab. Der er besparelser på driften især på kirkegården. Større udgifter har vi dog haft i skoven. Rapporten fremsendes underskrevet nu til PU – som foreskrevet.
6.    Evt. Intet.

Referat af ved Bjarne Christensen.