Referat af menighedsrådsmødet i Hammelev Sognehus onsdag d. 14. juni 2017 kl. 19.30

Tilstede: Helga Blomgreen; Hans Hansen, Hans Henrik Knudsen, Anne Jansson, Rasmus Lauenstein og Bjarne Christensen. Thomas Lauenstein var fraværende med afbud. Endvidere deltog graver Peter Nørgaard i mødet.1.     Dagsordenen blev godkendt.

2.     Sognehuset:

A.   Info om ny alarm. Hans Hansen viste, hvordan alarmen virker. Nu prøver vi den af. Rasmus Lauenstein betaler fakturaen i regnskabsførerens fravær.

B.   Nøgler til MRmedlemmer. Anne Jansson fik udleveret nøgler.

C.   Status på indkørsel. Hans Henrik ringer nu til firmaet Torben Clausen.

3.     Afholdte og kommende arrangementer:

A) Der var 60 deltagere til Pinsegudstjeneste i teltet den 4/6 - 2017.

B) Søgudstjeneste i Gryden i Vedsted den 13/8 kl. 10.30 for alle tre pastorater.

4.     Siden sidst. Telefon-og kontaktliste ajourføres af Birgitte Hansen. Kontaktadresser på Hjemmesiden trænger alvorligt til opdatering. BC tager sig af det.

5.     Evt. Intet.Referat af ved Bjarne Christensen.