Referat af menighedsrådsmødet i Hammelev Sognehus mandag d. 22 maj 2017 kl. 19.30 (Budget 2018)

Tilstede: Helga Blomgreen; Hans Hansen, Hans Henrik Knudsen, Thomas Lauenstein, Anne Jansson, Rasmus Lauenstein og Bjarne Christensen. Endvidere deltog regnskabsfører Else Marie Birk og graver Peter Nørgaard i mødet.

1. Dagsordenen blev godkendt.

2. Budget 2018. Else Marie fremlagde budget, der var blevet forberedt af menighedsråd/regnskabsfører.  Der regnes med et budgetunderskud i 2018 på 32.683. Budget 2018 godkendt med kode: ”22-05-2017 – 19:59”.

3. Status på: alarm (a)- toilet (b) - ukrudtsbekæmpelse (c)- energimærkning (d) -og evt. forbedring af indkørsel til Sognehuset (e) / A) Alarmen bliver en Foto- Pir efter menighedsrådets beslutning. Bliver snart installeret. B) Toiletskiltet er sat op – både udvendigt og indvendigt. Skabene i præsteværelset bliver snart sat op. C) Vi håber, at sprøjtningen, foretaget af forpagteren, også hjælper til næste år. Så vi ser tiden an. D) Et firma skal energimærke præstegården inden så længe (lovpåbud). E) Hans Henrik kontakter Torben Clausen med henblik at løse problemet med den ujævne indkørsel til Sognehuset.

4. Kommende arrangementer. Teltgudstjeneste til byfesten (a) og pinsegudstjeneste i Gram Slotspark (b). A) Der behøves hjælpere til byfestgudstjenesten: Anne, Helga, Hans Henrik meldte sig.

5. Ny inspiration: Deltagelse i landsmødet? Vi undersøger, om der er interesse og mulighed for det til næste år.

6. Siden sidst. A) Vi holder en beskeden markering af præstens 25 års jubilæum den 3.sept. Samtidig bør vi omtale i kirkebladet, at vi har haft tårnblæsning i 25 år ved Kent Lauritzen. B) Kapeldøren er nedslidt; bør udskiftes inden så længe. C) Præsten må købe en mobiltelefon, der mindst kan holde et år. D) Det forlyder, at et kirkeministerielt forslag er på vej om at man fremover skal holde menighedsrådsvalg samtidig med kommunalvalg. E) Syddøren på graverhuset er blevet repareret.  7. Evt. Intet.

Referat af ved Bjarne Christensen. Underskrevet af deltagerne på mødet.