Referat af menighedsrådsmødet i Hammelev Sognehus onsdag den 26. april 2017 kl. 17.00
Tilstede: Helga Blomgreen; Hans Hansen, Hans Henrik Knudsen, Thomas Lauenstein, Anne Jansson, Rasmus Lauenstein og Bjarne Christensen. Endvidere deltog regnskabsfører Else Marie Birk og graver Peter Nørgaard i mødet.

1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Kvartalsrapport. Den blev gennemgået af Else Marie. Vi holder os inden for ¼ af årets samlede driftsbudget, som vi bør pr. 1. april. Rapporten sendes nu underskrevet til PU.
3. Status på a) Alarm i sognehuset b) ombygning af sakristi c) affugtning af orglet.

A) Alarmen: Vi bestiller – i henhold til tilbud – startpakke samt tilbehørspakke med ekstra følere til en samlet pris på 9.176,00 k.  eks. moms samt et årligt serviceeftersyn. Vi vil have det gamle taget ned i samme omgang uden ekstraomkostninger.

B) Skab og puslebord er på vej fra leverandør. Vi sætter skilte med ”toilet” uden på og ”Husk: Luk døren” på indersiden på handicaptoilettet.

C) Vi tager imod tilbud fra Marcussen & Søn til afhjælpning af skimmelvækst i orglet, til ca. 24.000 kr. BC siger ja til tilbudet.


4. Kommende arrangementer. A) Lokalt budgetformøde den 5. maj kl. 8.00. B) Til konfirmationen stiller menighedsrådet med Helga Blomgreen og Anne Jansson. C) Koncert i kirken den 16. maj. D) Spagettiafslutning i bålhytten den 18. maj kl. 17.00.


5. Siden sidst. A) Skovsalget er nu gået i orden. Salgssummen skal ind til Stiftet. B) Der er kommet en rådgivningsrapport for skoven. C) Der bliver udflugt for menighedsrådet og ”kirkens venner” den 7. oktober. D) Vi mangler nogle maskiner på batteri til kirkegården, en hækklipper og en græstrimmer samt nødvendigt tilbehør. Det koster små 10.000 kr.
6. Evt.. Intet.

Referat af ved Bjarne Christensen. Underskrevet af de deltagende menighedsrådsmedlemmer.