Referat af menighedsrådsmødet i Hammelev Sognehus den 4. januar 2017 kl. 19.30.

Tilstede: Helga Blomgreen; Hans Hansen, Hans Henrik Knudsen, Thomas Lauenstein, Anne Jansson, Rasmus Lauenstein og Bjarne Christensen. Endvidere deltog regnskabsfører Else Marie Birk og graver Peter Nørgaard i mødet.

1. Dagsordenen blev godkendt.

1.A.  Foreløbigt regnskab 2016.  Else Marie fremlagde regnskabet, som det i øjeblikket ser ud. Det tegner til et overskud på driften i 2016. Regnskabet for sakristirenoveringen er endnu ikke helt klar.

2. Haderslev Stift – organist/lønforhandling. Der bliver nu indkaldt til en ”niveau 2 forhandling” på Stiftet.  Vi involverer provstiudvalgenes sagkyndige Jakob Lysemose på vores side. Hans Henrik og Helga repræsenterer Hammelev menighedsråd. Vi besluttede, hvad der skulle være vores bud i forhandlingen. 3. Ansættelse af gravermedhjælper.  Peter Nørgaard fremlagde forskellige løsninger. Menighedsrådets agter fremover at ansætte gravermedhjælper Birgitte Hansen fra uge 7 i 2017 og året ud i første omgang. På sigt arbejdes der på at have to fuldtidsansatte på kirkegården.

4.  Kommende arrangementer. Der bliver menighedsrådsmøde kl. 19:30: 8. febr., den 23. marts (?), den 26. april (med syn), 22. maj (budget); 14. juni, 16. aug., 13. sept., 11. okt., 22. nov. Nytårsparade og lørdagshøjskolearrangementet blev også nævnt. 5. Siden sidst. A) Formanden uddelte diverse pjecer. B) Bjarne meddelte, at han og Vibeke har købt hus og at det overtages fra 1.maj. Omkring 1. august fraflyttes præstegården. I løbet af de første måneder 2018 holder han op. C) Der må gerne opholdes en koncert med Haderslev Musikskole i maj 2017. D) Rasmus spørger en bekendt om råd med vort alarmanlæg; om det kan bruges fortsat – eller om det skal skrottes. 6. Evt.. Intet.

Referat af ved Bjarne Christensen.