Referat af menighedsrådsmødet onsdag d. 23. november 2016 kl. 19.30.

Tilstede: Helga Blomgreen, Thomas Lauenstein, Preben Melander, Hans Henrik Knudsen og Hans Hansen. Viggo Schmidt havde meldt afbud. Endvidere var Else Marie Birk, Peter Nørgaard og de kommende nye medlemmer: Anne Jansson og Rasmus Lauenstein til stede.

1. Godkendelse af Dagsorden. Blev godkendt.
2. Siden sidst. A) Organistens fagforening har meldt tilbage på vort tilbud på lønstigning til organisten. Man ønsker mere. Vi fastholder vort tilbud om en lønstigning på 2% pr. 1. januar 2017 til organisten. B) Der mangler en ”vrider” (indvendigt) ved handicaptoilettet ved kirken. Puslebordet og skab til præstekjole er endnu ikke opsat. BC kontakter Steen Thielsen. C) Gravermedhjælper Birgitte Hansen bliver ansat en uge længere for at klare arbejdet på kirkegården. D) Forpagtningskontrakten skulle nu være i orden. E) Problemer med alarmen i Sognehuset igen. Vi prøver at få Hammelev Elforretning til at kontakte en ekspert på området F) Vi har fået svar tilbage fra Hugo Friis/Marcussen & Søn om skimmel ved orglet i kirken. ”Angrebet”  ligger i den lave ende. Et varmeanlæg er nu blevet opsat. Så vi holder skimmelen under observation.
3. Kommende arrangementer.
- Det næste menighedsrådsmøde bliver onsdag den 4. januar 2017 kl. 19.30.
- Nytårskur bliver den søndag 5. februar efter gudstjenesten kl. ca. 12.00. Anne Jansson hjælper Helga med borddækning. Hans Henrik bestiller mad ved Forsamlingshuset. Bjarne sørger for vin.
- Adventsgudstjeneste og adventsmøde den 1. december kl. 14.00
- Julekoncert den 8. december
- De 9 læsninger er den 18. december.
- Endvidere blev julens gudstjenester nævnt.

Referat ved Bjarne Christensen - underskrevet af samtlige deltagere.