Referat af menighedsrådsmødet i Hammelev Sognehus den 5. oktober 2016

Tilstede: Hans Hansen, Viggo Schmidt, Helga Blomgreen, Hans Henrik Knudsen, Preben Melander og Bjarne Christensen. Thomas Lauenstein var fraværende med afbud. Endvidere deltog regnskabsfører Else Marie Birk og graver Peter Nørgaard i mødet.

1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Kvartalsrapport, budget og Revisionsprotokolat. Else Marie gennemgik kvartalsrapporten. Den ser god ud. Fremsendes nu underskrevet til provstiudvalget. Budget 2017: Vi har fået 75.000 kr ekstra fra Provstiudvalget som resultat af vort møde. Budgettet er godkendt med koden: Hammelev sogns menighedsråd, CVR. 22511815, budget 2017 afleveret 05.10.2016 kl. 20.09. Revisionsprotokolatet: Der var ingen forbehold fra revisors side. Men revisor gør opmærksom på, at indskudsgarantien for vore indestående i banker ikke gælder for kirkekassen. Vi afventer her råd fra PU. Revisor spurgte også ind til vor momsprocent. Revisionsprotokolatet tages til efterretning. Dog er menighedsrådet ikke enig i revisors fortolkning af momsberegningen (protokolatets pkt 6).
3. Status på sakristiet. Vi har problemer med at lukke og låse døren til handicaptoilettet. De skal afhjælpes. Vi besluttede, at der skulle opstilles et puslebord, der var opklappeligt, f. eks. et Brio-puslebord. Endvidere opsættes der et skab til præstekjole. Vi bruger to af vore stole og anskaffer et mindre bord til præsteværelset. Else Marie hjemtager nu ca. 500.000 kr fra Provstiet, der er bevilget til byggesagen.
4. Anmodning om lønregulering for PO organist. Der er ansøgt om en stigning på et vist antal kroner; menighedsrådet er indstillet på at imødekomme organistens ansøgning med en vis procentsats på kvalifikationstillægget, når rammeforhandlingen er godt tilendebragt.
5. Siden sidst. A) Tak fra Edel for fødselsdagsgaven. B) Vi får undersøgt, om vi har skimmel eller svamp i orglet. Det sker i samarbejde med Marcussen & Søn. C) Der er reformationsår næste år; der bliver reformations- og jazzgudstjeneste i Hammelev søndag den 12. marts 2017. Og der bliver paneldiskussion med buffet om reformationens historiske og aktuelle betydning i Sognehuset onsdag den 16. november kl. 17.00. Der er tilmelding. D) Peter Kiel Nielsen i Sommersted- Oksenvad har fået ny stilling i Vejen-Læborg. Det vil formentlig give ekstra arbejde til ”byttepræsterne” E) Der er kommet tilbud på forpagtning af vor agerjord; kontrakten skal rettes til - også med moms. F) Vores forpagter plejer hegnene på præstegårdsjorden i Ladegård. G) Peter Nørgaard og kirkeværgen finder en passende løsning på grandækning m.v., hvis sygemeldingen trækker ud. H) Nu prøves ideen af med en strikkeklub med hjemsted i Sognehuset.
6. Evt.. Intet.

Referat af ved Bjarne Christensen.