Referat af menighedsrådsmødet i Hammelev Sognehus onsdag d 10. August 2016 Kl. 19.30 i Sognehuset.

Tilstede: Hans Hansen, Viggo Schmidt, Helga Blomgreen, Hans Henrik Knudsen, Preben Melander, Thomas Lauenstein og Bjarne Christensen. Endvidere deltog regnskabsfører Else Marie Birk og graver Peter Nørgaard samt organist Lene Jørgensen i mødet.

1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Kvartalsrapport ved Else Marie Birk. Regnskabsføreren gennemgik regnskabet for 2. kvartal. Det ser godt ud. Vi har i øjeblikket et reelt overskud på ca. 75.000 kr. i forhold til budgettet.
3. Status på renovering af sakristiet i kirken (Viggo Schmidt). Tidsplanen er udløbet nu, men inden for 14 dage vil arbejdet formentlig kunne gøres færdig. Vi ønsker et opfølgningsmøde med vor byggetilsynsfører Steen Thielsen om løse ender, gerne den 16. august kl. 9:00. Else Marie fremlagde et foreløbigt byggeregnskab.
4. Kommende arrangementer/Menighedsrådsvalg. A) Modtagelse af nye konfirmander den 28/8 ved gudstjenesten. B) Der er stiftsmøde den 9. september og tillige gudstjeneste. BC bestiller mad og bord til vores spisning.

C) Menighedsrådsvalg/Infoaften om det forestående menighedsrådsvalg med orientering og evt. opstilling af kandidater tirsdag den 13. september kl. 19.30. Menighedsrådet har et forslag til mødedirigent.
5. Siden sidst. A) Energimærkning af kirkens bygninger skulle være i orden. B) Vi planter en plante i hækken, hvor der er lavet hul over mod vor nabo mod nord. C) Krolf- og petanquebanen er nu blevet indviet. D) Der var en drøftelse af forhold omkring sommerens gudstjenester i Hammelev. E) Der er budgetformøde i Simmersted multihus den 31. august. F) Der er sat annonce om bortforpagtning af vor landbrugsjord for en ny periode. Der er svarfrist til den 20. august kl. 12.00 2016. G) Peter Nørgaard har købt en nye hækklipper. Den gamle var udtjent. H) Der skal udarbejdes en APV til Birgitte Hansen ved Thomas Lauenstein og Bjarne. I) Menighedsrådet godkender, at sognehusets gamle PC gives til Dansk Klokkemuseum, der har brug for den. J) Vi opgraderer graversystemet til det nye, ”kirkegårdssystem”. Opgraderingen koster 4275, kr. exclus. moms.
6. Evt.. Lene Jørgensen oplyser, at der bliver fælles kordag for børn i Hammelev, Jegerup og vist nok også for børn i Sommersted og i i Gram i Vojens Sognegård lørdag den 25. februar

Referat af ved Bjarne Christensen på mødet.