Referat af menighedsrådsmødet tirsdag d. 28 juni 2016 i Hammelev Sognehus

Tilstede: Hans Hansen, Viggo Schmidt, Helga Blomgreen, Hans Henrik Knudsen, Preben Melander, Thomas Lauenstein og Bjarne Christensen.

1. Dagsordenen blev godkendt.

2. Renovering af Sakristiet. Orientering ved Viggo. Det går nogenlunde planmæssigt. At vi skal have en lidt større dør på 90 cms bredde i handicaptoilettet, kan give en lille forsinkelse. Udvendige døre ønsker vi grå som de andre udvendige døre. Vi skal have brandskabet væk fra præsteværelset og ind i blomsterrummet.

3. . Menighedsrådsvalget 2016. A. Orienterings-og opstillingsmøde tirsdag d. 13.9.2016 kl. 19.30. Menighedsrådet samles dog en halv time før.

B. Valg til valgbestyrelse. Preben Melander; Hans Hansen.

4. Orientering fra mødet med Provstiudvalget. Vi får først besked om udfaldet på vores henvendelse til PU om vores anstrengte økonomi i den afgørende budgetfase til august.

5. Siden sidst. A) Indbydelse til åbning af Krolf – og petanquebanen i sogneparken søndag den 3. juli kl. 10.00. B) Skovsalget er gået i orden. Nu overføres salgsbeløbet fra sælger til os, idet pengene dog indbetales til Stiftet. C) Vi vil gerne på den næste konsulentrunde med et punkt vedr. den uskønne indkørsel ad vejen til Sognehuset. D) Alarmen sættes til igen, selv om der sidste uge var fejlalarmer. E) Steffen Schmidt vil næste år leve op til forpagtningskontrakten for pleje af vores sydmark ved Sognehuset (mælkebøtter).

6. Evt. Intet.

Referat af ved Bjarne Christensen.