Referat af menighedsrådsmødet i onsdag d. 18 maj kl. 19.30 i Hammelev Sognehus

Tilstede: Hans Hansen, Viggo Schmidt, Helga Blomgreen, Hans Henrik Knudsen, Preben Melander, Thomas Lauenstein og Bjarne Christensen. Endvidere deltog regnskabsfører Else Marie Birk og graver Peter Nørgaard i mødet.

1. Dagsordenen blev godkendt. Formanden bød først velkommen. Derpå rejste menighedsrådet sig og mindedes det nyligt afdøde menighedsrådsmedlem, Harry Schrøder.

2. Budget 2017. Indtil videre har vi et underskud på 75.559 kr på budgettet, der skyldes, at renteindtægterne er blevet reduceret. Vi skal til møde om vores økonomi med PU den 26. maj kl. 13:00. Hammelev menighedsråd godkendte derefter budget 2017 for Hammelev kirkekasse. ”Hammelev Sogns menighedsråd, CVR.nr. 22511815.Budget 2017, Bidrag budget afl. d. 19-05-2016, 09.24”

3. Løn til regnskabsfører. Mr. vedtog, at regnskabsføreren får 300 kr. mere om måneden fra 1. juli 2016 -jf. ansøgning fra regnskabsføreren.

4. Renovering af Sakristi. Orientering. Vi vedtog efter drøftelse, at vi bruger den røde Ø-landsnatursten, som Steen Thielsen har foreslået, både i blomsterrummet og i præsteværelset. Den fundne olietank under gravearbejdet er blevet taget op. Ellers går arbejdet planmæssigt.

5. Kommende arrangementer. Der er teltgudstjeneste i forbindelse byfesten den 5. juni. Helga og Edel Westergaard er frivillige ved arrangementet. Desuden er Preben frivillig. Hans ligeledes.

6. Siden sidst. A) Der er renset op for rødder og buskads ved kirkediget mod øst over mod Ridecentret. Det var et resultat af et møde mellem Jens Rønholt og tre menighedsrådsmedlemmer. B) Den sønderjyske Distriktsforening udbeder sig svar om, hvorvidt Mr. har brug for aflastning i forskellige funktioner. Menighedsrådet er ikke indstillet på at afgive funktioner. C) Den nye domprovst, Torben Hjul Andersen, er udnævnt. D) Der er ankommet en brochure om Kirkeministeriets digitale strategi. E) Opfølgning af provstesyn: Reparation af sydporten i graverbygningen sættes i gang. Reparation af vestgavlvæg i præstegården samt nedtagning af markise sættes i gang. Brændeovnens indre isolationsplader repareres/udskiftes. Der bliver undersøgt, om verandasøjlen i syd-vest kan udluses. Skimlen i våbenhuset er blevet behandlet med Rodalon.

7. Evt.. Peter spurgte, om vores forpagter snart ville slå marken ved Sognehuset for mælkebøtter. Det trænger.

Referat af ved Bjarne Christensen af samme dato.