Referat af menighedsrådsmødet den 20. april 2016 kl. 17.00 i Hammelev Sognehus - efter provstesyn.
Tilstede: Hans Hansen, Viggo Schmidt, Helga Blomgreen, Preben Melander og Bjarne Christensen. Fraværende med afbud: Thomas Lauenstein og Hans Henrik Knudsen.
Endvidere deltog regnskabsfører Else Marie Birk og graver Peter Nørgaard i mødet.

1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Kvartalsrapport. Orientering fra Budgetsamrådsmødet (Else Marie). Der var ingen bemærkninger til kvartalsrapporten for 1. kvartal 2016, der indsendes som set til PU. Fra Budgetsamrådet: Renten på indestående i Stiftet reduceres i 2017 til 0,75 %, hvilket giver os en indtægtstab på ca. 60.000 i forhold til 2015. Det tegner til samme driftsbeløb som i 2016. Vi vil formentlig anmode om et møde med PU om kirkekassens økonomi for 2017. Honorarer til formand, kirkeværge og andre funktioner i menighedsrådet bliver tildelt som hidtil.
3. Renovering af Sakristiet. Kommende arrangementer.
Renoveringen: Der bliver opstartsmøde mandag den 25.april kl. 10:00. De håndværkere, der har budt billigst, får arbejdet. Resultatlisten viser, at murer-, tømrer-, VVS-, el og malerentreprise samlet giver 441.033 kr. exclus. moms. Renoveringen begynder efter 1. maj og konfirmation.
Kommende arrangementer: A) Skovturen viste, at grøfter skulle renses op. Et hjørne af vores skov skal også ”plantes op”. Vi får udarbejdet en EU-driftsplan for vores skov på skovfogedens anbefaling. B) Karin Nørgaard og Helga B. fordeler konfirmandtelegrammer.
4. Siden sidst. A) Peter Nørgaard berettede fra et møde om gravminderegistrering i Oksenvad, at der er bedre mulighed for at afmelde en foretaget gravminderegistrering. Menighedsrådet og PU skal godkende en afmelding. Der blev opfordret til at komme i gang med kirkegårdsregulering og –koncentration i sognene. Peter Nørgaard berettede i øvrigt om manglende betalinger af udført gravstedspleje. B) Karen T. og Birgitte H. vil gerne på et maskinvedligeholdelseskursus inden arbejdsbegyndelsen i februar 2017. Det betyder en tidligere ansættelse af de to. Menighedsrådet vil imødekomme deres forslag. C) Helga fortalte om forskellige rykkere på fakturaer, som ikke er blevet betalt. Vi prøver på at effektivisere fordelingen og attestation af regninger fra diverse sider. D) Den sønderjyske Distriktsforening inviterer til et møde i Åbenrå om ”det gode menighedsrådsmøde”.
Evt.Intet.

Referat af ved Bjarne Christensen.