Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 12. marts 2014 i Hammelev sognehus.


Tilstede: Helga Blomgreen, Hans Henrik Knudsen, Preben Melander, Hanne Hovmøller, Viggo
Schmidt, Hans Hansen (suppleant for Harry Schrøder) og Bjarne Christensen. Afbud: Harry
Schrøder.
Endvidere deltog regnskabsfører Else Marie Birk i mødet (regnskabsmøde)

 

1. Dagsorden blev godkendt.


2. Regnskab 2013 (Regnskabsfører Else Marie Birk)
Regnskabet blev godkendt med et overskud på 89.249,77 kr., hvilket er 57.505,77 kr mere end
budgetteret. Herefter udgør de frie midler 405.901,09 kr. Kode er: ”Hammelev menighedsråd,
CVR 22511815, Regnskab 2013, afleveret den 12.03.2014.20.21”


3. Salg af skov. Brev til Haderslev Stift.
Nis Chr. Nissen har accepteret vort salgstilbud på ca. 1,3 hektar skov til en pris af 128.159 kr., hvor
køber betaler alle salgsomkostninger. Vi fremsender sagen til Stiftet med henblik på endelig
godkendelse. Vi foreslår i brevet en anvendelse af salgssummen til reparation af knæfaldet og til
oprydning samt tilplantning efter stormfald i præsteskoven.


4. Kommende arrangementer ( Lørdagshøjskole 15.3, Budgetsamrådsmøde d.19.3, Jens Rosendahl
d. 20.3,Medarbejdermøde d. 27.3, Chartring Y-mens d. 5.4, Syn og næste MRmøde d. 23.4.)
a) Lørdagshøjskolerne blev evalueret. Der er mange deltagere. Det har kostet os ca. 3000 kr. i
2013 alt iberegnet, dog ikke timelønnen til bestyreren. Menighedsrådet er indstillet på, at det
gode arbejde til gavn for sognet skal forsættes.
b) Der er budgetsamråd i Vojens Sognegård den 19. marts 2014.
c) Digteren Jens Rosendal kommer i Sognehuset den 20. marts 2014
d) Der bliver medarbejdermøde den 27. marts kl. 15.00.
e) Chartergudstjenesten for Y-mens i Hammelev kirke lørdag den 5. april kl. 15.30 blev omtalt.


5. Siden sidst
a) Aktivititetsudvalgsmødet blev fastlagt til den 23. april kl. 19.30 hos Helga. b) Næste
menighedsrådsmøde med syn blev flyttet til torsdag den 24. april kl. 14.00. c) Vi laver et
”børnelegefelt” med tæppe, duploklodser m.v. i midtergangen i bunden af kirken. Det skal være
klar til påske.


6. Eventuelt.
Intet.


Ref. ved Bjarne Christensen.