Referat af menighedsrådsmødet i Hammelev Sognehus den 3. februar 2016.

Tilstede: Hans Hansen, Viggo Schmidt, Helga Blomgreen, Hans Henrik Knudsen, Thomas Lauenstein og Bjarne Christensen. Afbud fra: Preben Melander. Endvidere deltog organist Lene Jørgenen i mødet.

1. Dagsordenen blev godkendt.

2. Ombygning af sakristiet. Godkendelsen fra Stiftet foreligger nu. Så Jessens tegnestue går videre med arbejdsbeskrivelsen til håndværkere og indhenter deres priser. Arbejdet er planlagt til at finde sted fra maj til udgangen af juni.

3. Sognehusets klimaanlæg og alarmsystemet. Status. A) Klimaanlægget virker nu. En servicekontakt med JC-Teknik er underskrevet af formanden. B) Alarmsystemet mangler nu kun et batteri. Skulle virke.

4. Salg af skovstykke. Status. Skødet kan snart underskrives, når Hammelev Præsteembede har fået sit eget CVR.- Nummer. Præsteembedet var sælgeren.

5. Kommende arrangementer.  A) Viggo stiller med traktor ved tøndeslagningen. B) Kordag for voksne lørdag den 6. februar. C) Kordagen den Hans Anker Jørgensen/Caroline Borello Lerche har fået provstistøtte. D) MGK-koncert under direktion af Martin Folmar den 17.marts kl. 19.30 i kirken. Pris: 2500 kr. Vi afventer PR materiale af dirigenten.   E) Harmoniorkestret fra Musikskolen må godt give koncert i kirken til maj. En gratis koncert er blevet stillet i udsigt. 6. Siden sidst. A) Formanden gennemgik indkommet post. Vi drøftede, hvad der skulle være den næste dåbsgave. B) Vi var enige om, at det trådløse netværk skal optimeres, så det kan klare flere brugere end nu. Det er prøvet af med 19 konfirmander – og var ikke helt tilstrækkeligt. Det vil koste ca. 4000 kr.  7. Evt. Der er planlagt medarbejdermøde fredag den 11. marts 2016 kl. 9:00. Thomas Lauenstein indkalder. B) Der er aktivitetsudvalgsmøde hos Helga den torsdag den 28. april kl. 19.30. C) Vi overvejer, hvad vi skal stille op med de tidlige 9.00 gudstjenester. 

Referat af ved Bjarne Christensen den 3. februar 2016.