Referat af menighedsrådsmødet i Hammelev Sognehus den 6. januar 2016 kl. 19.30.


Tilstede: Hans Hansen, Viggo Schmidt, Helga Blomgreen, Hans Henrik Knudsen, Preben Melander og Bjarne Christensen. Harry Schrøder var fraværende pgra. Sygdom. Stedfortræder Thomas Lauenstein var indkaldt og til stede. Endvidere deltog regnskabsfører Else Marie Birk og graver Peter Nørgaard i mødet.

1. Dagsordenen blev godkendt. Formanden meddelte i samme forbindelse, at Harry Schrøder er sygemeldt på ubestemt tid og at Thomas Lauenstein indtræder i hans sted.
2. Økonomi ved Else Marie Birk. Der er et lille driftsoverskud på ca. 11.000 kr i 2015, selv om der har været merforbrug på andre poster. I øvrigt gennemgik regnskabsføreren de enkelte regnskabsposter. Menighedsrådet havde ingen kritiske bemærkninger til det foreløbige regnskab 2015, kun anerkendende bemærkninger til regnskabsførerens arbejde.
3. Planlægning af nytårskuren. Hans Henrik bestiller maden - formentlig 2 retter - ved Forsamlingshuset. Bjarne køber vinen. Helga og Tove dækker og pynter borde til nytårskuren.
4. Status på klimaanlæg, alarm, renovering af kirken.
Klimaanlæg. Der holdes møde med Jesper Christoffersen fra Ventilationsfirmaet fredag den 8. januar 2016.
Alarm. Bjarne tager kontakt med Hammelev Elforretning/Arne Woldemar i sagen.

Renovering af kirken. Vi afventer Stiftets tekniske godkendelse, Rådgivningsaftalen skulle være på plads.
5. Siden sidst. Vi har modtaget en godkendelsespåtegning af kirkekassens regnskab 2014. Menighedsrådet tager provstiudvalgets og revisionens bemærkninger til efterretning. Kode: Hammelev menighedsråd, CVR. 22 51 18 15, Regnskab 2014. Onsdag den 25-03 -2015 kl. 20:25. Hammelev Forsamlingshus har fået lov til at låne vore nye højskolesangbøger til et sangarrangement i forsamlingshuset den 13. januar. Diverse kirkelige skrifter og kursustilbud blev præsenteret, herunder Stiftsdagen den 6. februar, der desværre falder sammen vores lokale Korworshop samme dag. Der skal aftales en skovdag; Viggo aftaler en dato med skovfoged Jens Kellerup.
6. Evt. Else Marie, Peter og Bjarne takkede for deres julegave.

Referat af 6/1 – 2016 ved Bjarne Christensen.