Kort referat af menighedsrådsmødet i Hammelev Sognehus den 9. september 2015 kl. 19.00. Der var offentligt møde/årsmøde fra kl. 19.30


Tilstede: Hans Hansen, Viggo Schmidt, Helga Blomgreen, Hans Henrik Knudsen, Preben Melander og Bjarne Christensen. Harry Schrøder var fraværende. Peter Nørgaard deltog også.

1.      Dagsordenen blev godkendt.

2.      Budget 2016. Bliver formentlig godkendt med de nuværende tal.

3.      Honorering af kirkegårdens medarbejdere. Mr. besluttede  at give vore to medarbejdere et engangstillæg for merindsatsen under Peter Nørgaards delvise sygemelding. I samme forbindelse købes der en ny sækkevogn til kirkegården.

4.      Status over igangværende sager. A) Skovsalget bliver nu sat i værk. Skødet udarbejdes af Sønderjysk Landboforening.

5.      Siden sidst. A) Tyverialarmen virker ikke. Bjarne kontakter Hammelev Elforretning.

6.      Kommende arrangementer. Intet er noteret

7.      Evt.

Der kom ingen udefra til årsmødet, så hele mødet blev gennemført som et normalt menighedsrådsmøde.   

Referat af 11/01 – 2016 ved Bjarne Christensen.