Referat fra Menighedsrådsmøde den 15. juni 2015 Sognehuset.

Deltagere: Helga Blomgreen; Hans Hansen; Harry Schrøder; Hans Henrik Knudsen; Preben Melander; Viggo Schmidt; Bjarne Christensen.

Peter Nørgård deltog også i mødet

Dagsorden/referat:

Pkt 1. Dagsorden blev godkendt.

Pkt. 2. Nyt udstyr til hæk klipning. Menighedsrådet godkendte, at der blev indkøbt udstyr til hækklipper ca. kr. 3.000,00. Peter sørger for indkøb.

Pkt 3. Underskriftberettigede i menighedsrådet.

Hammelev menighedsråd bekræfter på mødet den 15. juni 2015, at Viggo Schmidt og Helga Blomgreen er underskriftberettiget for menighedsrådet.

Pkt 4. Status på igangværende sager:  A) Reparation af graverhuset er startet op 15. juni. B) Spejderne bruger marken 18. juni til afslutning, forpagteren har sagt OK. C) Kirkegårds omlægning har vi ikke hørt nyt fra Helga rykker for svar. D) I forbindelse med renovering af kirkens sakristibygning har tegnestuen anmodet om at få en skitse over hvad vi påtænker os. Bjarne laver skitse. E) Skovsalg er der intet nyt. Salg af træ gav kr. 3.354,00 i overskud.

Pkt 5. Regulering af jagtindtægt. Der sker ingen regulering af jagtindtægten . Menighedsrådet forventer, at jagtforeningen stiller frivillig hjælp når nødvendigt.

Pkt. 6. Lørdagshøjskole er på plads i det nye år. Teltgudstjenesten gik rigtig godt. Alle bankgarantier vedrørende sognehuset er opsagt.

Pkt 7. Intet

Referent Harry Schrøder