Referat fra Menighedsrådsmøde den 12. august 2015 Sognehuset.

Referat fra Menighedsrådsmøde den 12. august 2015 Sognehuset.

Deltagere: Helga Blomgreen; Hans Hansen, Harry Schrøder, Preben Melander, Viggo Schmidt; Bjarne Christensen. Fraværende: Hans Henrik Knudsen. Peter Nørgård og Else Marie Birk deltog også i mødet

Dagsorden/referat:

Pkt. 1. Dagsorden blev godkendt.

Pkt 2. Kvartalsrapport. Else Marie gennemgik kvartalsrapporten, der udviser et overskud på ca. kr. 123.000,00. Udgifterne vil formentlig blive lidt større i efteråret.

Pkt 3. Siden sidst. A) Lamperne på kirkens vestlige side kasseres, og der undersøges om der skal opsættes nye lamper, der dog ikke skal monteres på selve kirken. B) Ventilation i Sognehuset følger Viggo op på, herunder hvorledes vi forholder os til rengøring af den store filterpose, der overvejes om der eventuelt skal købes en pose yderligere for at minimere omkostningen ved rengøring.C) Renovering af sakristiet følger Bjarne op på. D) Skovsalget er gået i orden uden offentligt udbud. E) Aktivitetsområdet er også delvist godkendt. Der udfærdiges en aftale mellem MR og HSUF (HSUF skal være eneste aftalepartner i sagen.) Bjarne laver udkast til aftale, Viggo Harry og Bjarne følger op på sagen.F) Anmodning om låge i hækken til bebyggelse nord for Sognehuset afvises af menighedsrådet.

Pkt 4. A) Søgudstjeneste i Vedsted 16 august. B) Budgetsamråd i Skrydstrup C) Vojens Kirkes 90 års jubilæum D) Stiftsmøde 4. september D) Årsmøde i Sognet med efterfølgende MR møde den 9. september.E)Høstgudstjeneste 20. september.

Pkt 5.Konfirmandundervisningen er blevet noget mere problematisk på grund af den nye skoleordning.

Referent Harry Schrøder