Referat fra menighedsrådsmødet den 13. august 2014 i Sognehuset.

 

Deltagere: 

Helga Blomgreen, Hanne HovmøllerHarry Schrøder, Preben Melander, Hans Henrik Knudsen, Viggo Schmidt, Bjarne Christensen, Peter Nørgaard.

 

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Kvartalsrapport
  3. Tyveri i Sognehuset
  4. Præstevikar. Ordination/bolig o.s.v.
  5. Ny gravermedhjælper
  6. Kommende arrangementer
  7. Siden sidst
  8. Eventuelt

 

 

FM Helga Blomgreen bød velkommen til mødet.

Ad. 1.

Dagsorden godkendt med tilføjelse af nyt punkt om tyveri i Sognehuset.

 

Ad. 2.

Kvartalsrapporten blev drøftet og godkendt, budgettet viser et overskud på godt 100.000,-

 

Ad. 3.

Der har været indbrud i Sognehuset, døren i den østlige ende er slået ind og der er stjålet 8 Enigma lamper model 545. Skaden er anmeldt og accepteret af forsikringsselskabet, der er en selvrisiko på kr. 6.000,-Tyveriet har en værdi af ca. kr. 70.000,-. Reetablering vil finde sted hurtigst muligt efter indhentning af de nødvendige tilbud, der skal mindst 2 tilbud til. Menighedsrådet udlægger midlerne til reetablering og får tilbage fra forsikringen minus selvrisiko.

Der etableres ekstra sikring af Sognehuset herunder SMS-kæde, blinkende lys i bygningen når alarmen aktiveres, udvendig sirene og mærkning af lamperne.

 

Ad. 4.

Ordination af præstevikar vil finde sted den 17. august kl. 1630 i Domkirken.

Helga, Hanne, Viggo og Tove, Bjarne og Vibeke deltager i efterfølgende samvær.

Der arrangeres kirkekaffe den 5. oktober når vikaren Trine Lydeken Taylor starter på vikariatet.

Der laves afsked med vikaren den 21. december.

Helga undersøger mulighederne vedrørende bolig, telefon: Der anskaffes et SIM-kort til hendes telefon i perioden, der skal ske telefonomstilling fra præstegården til kontoret i Sognehuset.

 

ad. 5.

Der indkom i alt 75 ansøgninger til den ledige stilling som gravermedhjælper, 5 blev indkaldt til samtale, ansættelsesudvalget træffer endelig beslutning om hvem der ansættes.

 

Ad. 6.a.

Budgetsamråd den 28. august i Hammelev, Helga og Hans Henrik deltager.

 

Ad. 6.b.

Stift møde den 5. september der er middag inden gudstjenesten tilbagemelding om deltagelse til Helga inden den 25. august.

 

Ad.6.c

Udflugt den 6. september er arrangeret og i gode hænder.

 

Ad.6.d.

Orienteringsmøde den 10. september bliver gennemført som tidligere år.

 

Ad. 7.

Skovsalget afventer stadig stiftets tilbagemelding.

HSUF sagen afventer tilbagemelding fra HSUF.

Opmaling af stenene ved Sognehuset, Harry har kontakt til borgerforeningen om ansøgning til HSUF støtteklub.

Else Marie har fået ny PC, Hans Henrik tager kontakt til øvrige menighedsråd om medvirkning til betaling.

Mona holder 1. oktober efter at have været ansat i 22 år, der er kaffe den 29. september kl. 1500 i Sognehuset. Hanne sørger for gave til Mona.

Nationalmuseet har været og registrere vores kalkmalerier i kirken.

Peter har fået ny plænetraktor pris kr. 59.000,-

Vedligeholdelsesarbejder i præstegården iværksættes, der skal udskiftes nogle vindueshængsler og nogle vinduer skal males.

 

Ad.8.

Intet.

 

Referat af 20. august 2014 ved Harry Schrøder