Støtteklubben i Hammelev støtter foreningslivet

Støtteklubben er stiftet med det formål at støtte HSUF, udvalg under HSUF og andre frivillige udvalg eller foreninger i Hammelev med økonomiske midler. Ud over udvalgene under HSUF, kan f.eks. nævnes spejderne, Hammelev Hallen og Idégruppen. Udvalgene kan søge om tilskud til f.eks. træneruddannelse, deltagelse i stævner og ture, investeringer i udstyr m.v. Gennem årene har støtteklubben bevilget rigtig mange penge til gavn for sognets beboere, og de fleste er nok enige i, at vi har et rigtig godt foreningsliv med mange gode faciliteter. Det skyldes selvfølgelig først og fremmest indsatsen fra mange frivillige trænere, ledere og bestyrelser, men de økonomiske tilskud fra Støtteklubben har uden tvivl gjort det muligt at opnå ting, der ellers ikke ses i et lille lokalsamfund som Hammelev.

Støtteklubben skaffer midlerne sådan

Der sælges medlemskort til Støtteklubben. Prisen er 100 kr. pr. år, og medlemskortet gælder samtidig som lod i støttespillet, hvor der er en månedlig udtrækning af pengepræmier.
Hvert år sælges 1000 julekalendere, og takket være gode lokale sponsorer er der mange fine gevinster. Overskuddet går bl.a. til afholdelse af den årlige juletræsfest i hallen, som er gratis for både børn og voksne.
Endnu en af Støtteforeningens indtægter er den årlige grise spisning under Hammelev Byfesten.
Hovedindtægten kommer fra Støtteklubbens arbejde i Haderslev Bingocenter, hvor vi hver mandag året rundt står for afvikling af bingospillet. 

Støtteklubbens hjælpekorps baner vejen

Støtteklubben har et hjælperkorps på ca. 80 frivillige hjælpere, der tager vare på vores aktiviteter. De kommer rundt i sognet i april for at forny medlemskort, og i november sælger de julekalendere. Hvis du er tilflytter eller endnu ikke er medlem af støtteklubben, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen, så vil vi sørge for, at du får et besøg.

Ansøg om midler