Forretningsudvalget i HSUF

HSUF står for Hammelev Sogns Ungdomsforening. Vi bruger i hverdagen navnet HSUF Hammelev.
HSUF Hammelev er en idrætsforening, der tilbyder mange forskellige idrætsaktiviteter. Foreningen består af et udvalg for hver sportsgren. Det er så her, forretningsudvalget kommer i spil. Vi sidder og samler trådene og forsøger at have et overordnet overblik. Forretningsudvalget består af en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Derudover har vi to suppleanter tilknyttet.
Vi holder interne ad hoc-møder i FU ca. 4 gange årligt. Det kommer lidt an på, hvad der rør sig i idrætsforeningen. Vi er en del af bestyrelsen, som foruden os i FU også indbefatter udvalgsformændene.Vi deltager derfor i hovedbestyrelsesmøderne. Vi deltager også i udvalgenes bestyrelsesmøder efter behov. 
Vi er i løbende dialog med borgerforeningen, Hammelev Hallen, menighedsrådet, Børnenes Hus, Fællesskolen Hammelev Sct. Severin, Haderslev Idrætsråd, byrådet samt andre eksterne og lokale samarbejdspartnere. Vi er meget interesserede i at udvikle vores forening og lokalsamfundet som helhed. Og da vi samtidig er så heldige at have mange aktive og kreative medlemmer, er der ofte nye tiltag og arrangementer. Det sætter vi stor pris på, da det er med til at styrke sammenholdet i vores lokalområde.

I er altid velkommen til at kontakte os.

HSUF Vedtægter

 

HSUF Forretningsudvalg